GreekEnglish (United Kingdom)
 
green_B
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩ

 
Τα κίνητρα του προγράμματος "εξοικονομω κατ οικον'
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις πλέον κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία  :

 
 
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ Η ΣΕΛΙΔΑ

pinakas_kritirion_2012_11

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών χωρίς προυποθέσεις (αυτονομία κλπ) και στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνονται και άλλες εργασίες που είναι απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, αρκεί η τιμή ζώνης να είναι ίση ή μικρότερη των 2.100€ και να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με Δ

Επίσης δεν υπάρχουν οι περιορισμοί για το έτος κατασκευής και των αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη. Αυξάνονται τα έτη της αποπληρωμής του άτοκου δανείου από 4 σε 5 εως 6 έτη. Αύξηση του ποσοστού προκαταβολής από 30% σε 40% ανά αίτηση . Πρόβλεψη για αύξηση αμοιβής συμβούλου έργου εως 250€ ανά διαμέρισμα και 800€ ανά πολυκατοικία (χωρίς ΦΠΑ). Τέλος μπορούν να ενταχθούν και κενές ιδιοκτησίες , αρκεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως κατοικία κάποια στιγμή τα τελευταία 3 χρόνια

 

 

Υλοποίηση Προγράμματος

Οι αιτήσεις από 1 Φεβρουαρίου 2011 εως εξαντλήσεως των πόρων ανά περιφέρεια  οι αιτήσεις (Δ.Τ. 16-5-2011)

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

1) Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.

2) Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3) Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα/Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου/Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4) Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης/Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα/Ενημέρωση Ωφελουμένου.

5) Υλοποίηση εργασιών.

6) 2η Ενεργειακή επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού/Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας/Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

7) Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.

8) Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

9) Πιστοποίηση/Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες), συμπεριλαμβανομένων εξώπορτας και κουφωμάτων κλιμακοστασίου, μπατζούρια ρολά τέντες κλπ  και γενικότερα τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2) Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

3) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού του λεβητοστασίου και διανομής νερού, του ηλιακού θερμοσύφωνα, του συστήματος ελέγχου και της αυτονομίας θέρμανσης
 
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες επεμβάσεις και εργασίες για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
 

Στις εργασίες μικρής κλίμακας προστέθηκε η εξωτερική θερμόνωση υπό προυποθέσεις σύμφωνα με την οικ 9584/2011 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 492Β/2011)

 

ΙΣΧΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2012 :
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή - Προϋπολογισµός - Διάρκεια Προγράµµατος link_icon2
1.1           Σκοπιμότητα link_icon2
1.2           Σύντονη περιγραφή - Διάρκεια Προγράµµατος link_icon2
1.3           Συνολικός προϋπολογισµός Προγράµµατος και περιφερειακή κατανοµή link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιµες κατοικίες - Ωφελούµενοι link_icon2
2.1.          Επιλέξιµες Κατοικίες link_icon2
2.1.1.       Ορισµοί link_icon2
2.1.2.       Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας link_icon2
2.1.3        Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας για Πολυκατοικίες link_icon2
2.2           Ωφελούµενοι link_icon2
2.3           Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιµες παρεµβάσεις - Όρια επιλέξιµων δαπανών - Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός - Κίνητρα- Δανειακή Σύµβαση link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης link_icon2
5.1           Απαιτούµενα Δικαιολογητικά- Προετοιµασία link_icon2
5.2           Α΄ Φάση Διαδικασίας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση link_icon2
5.3           Β΄ Φάση Διαδικασίας - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. -Υπαγωγή Αιτήσεων link_icon2
6.1          Έλεγχος επιλεξιµότητας Αιτήσεων link_icon2
6.2          Κατάταξη - Υπαγωγή έργων Ωφελουµένων link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου link_icon2
7.1          Εκταµίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών link_icon2
7.2          Ολοκλήρωση Παρεµβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση link_icon2
7.3         Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόµιση Δικαιολογητικών - Εκταµίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου - Χορήγηση κινήτρων link_icon2
7.4          Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουµένων - Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις link_icon2
8.1          Υποχρεώσεις Ωφελουµένων link_icon2
8.2          Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι link_icon2
8.3          Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι  εµπλεκόµενοι φορείς link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δηµοσιότητα Προγράµµατος link_icon2
10.1       Υποχρεώσεις Δικαιούχου link_icon2
10.2       Υποχρεώσεις Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών link_icon2
10.3       Υποχρεώσεις λοιπών φορέων link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση link_icon2
 
Δείτε εδώ τον προηγούμενο" Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος " που είχε εκδόσει το ΥΠΕΚΑ τον Μάιο 2011 και επίσης έγγραφο από 1-6-2011 με τίτλο " Ενοποίηση των ρυθμίσεων για την εφαρμογή του προγράμματος"
 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ και ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ :
ΥΠΕΚΑ δ.ΤΥΠΟΥ 12/03/2012      Ανανέωση του προγράμματος 
ΥΠΕΚΑ δ.ΤΥΠΟΥ 16/05/2011      Παράταση υποβολής αιτήσεων εως εξάντλησης προγράμματος
ECONEWS          28/03/2011        Παράταση υποβολής αιτήσεων εως 16 Μαιου 2011
ΕΞΠΡΕΣ                 14/01/2011      Οδηγός εφαρμογής προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον"
ΤΟ ΒΗΜΑ online 23/10/2010         Ως τις αρχές Νοεμβρίου προκηρύσσεται το πρόγραμμα επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας
naftemporiki.gr 04/10/2010             Προσεχώς το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" 
in.gr                 04/10/2010             Στα τέλη Οκτωβρίου η προκύρηξη του "Εξοικονομηση κατ' οίκον"

 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1791230
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email