Εξοπλισμός πεδίου

scanner
1. SCANER ΟΠΛΙΣΜΟΥ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟ
3. ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΥΛΩΝ
4. ΒΕΛΟΜΕΤΡΑ
5. ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
6. ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ
7. ΔΕΚΤΗΣ GPS ProMark 500 της ASHTECH
S_GPS__ASHTECH
8. ΓΕΩΔΑIΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ SOKKIA
   S_Sokkia
9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ