ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ν.4495/2017

A41

 

Στις 3/11/2017 δημοσιεύθηκε ο Ν.4495/17 για τον "έλεγχο και την προστασια του δομημένου περιβάλλοντος" και ο οποίος στο Τμήμα Δ΄ βάζει ξανά τους κανόνες για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων προ τις 27-7-2011.

 Το Τμήμα Δ΄ έχει την παρακάτω δομή : 
 

ΤΜΗΜΑ Δ΄:  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (81-89)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (90-93)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η.7.2011 (94-95)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011 (96-111)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011  (112-125)

 
 

link_icon2 Μεταβείτε στη σχετική με την τακτοποίηση αυθαιρέτων υπηρεσία μας link_icon2