ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.4495/2017


ΝΟΜΟΣ  -   4495/2017

ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΕΚ 167Α 3/11/17

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4759/2020

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 Άρθρο 81 Ορισμοί link icon2

Άρθρο 82 Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις link icon2

Άρθρο 83 Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις link icon2

Άρθρο 84 Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας link icon2

Άρθρο 85 Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς link icon2

Άρθρο 86 Δικαίωμα υπαγωγής - Χρόνος αλλαγής χρήσης/ανέγερσης link icon2

Άρθρο 87 Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών link icon2

Άρθρο88 Αυθαίρετα πριν την 28η.7.2011 link icon2

Άρθρο 89 Απαγόρευση υπαγωγής link icon2

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 90 Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων link icon2

Άρθρο 91 Εντοπισμός αυθαιρέτων link icon2

Άρθρο 92 Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου link icon2

Άρθρο 93 Προσφυγή link icon2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η.7.2011

 

Άρθρο 94  Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών μετά την 28η.7.2011link icon2

 Άρθρο 95 Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων link icon2

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η.7.2011 

 

Άρθρο 96 Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγής χρήσης link icon2

Άρθρο 97 Ρύθμιση και αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση link icon2

Άρθρο 98  Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 και του ν.3741/1929  link icon2

Άρθρο 99Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος link icon2

Άρθρο 100 Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου link icon2

Άρθρο 101 Καταβολή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου – Προθεσμίες. link icon2

Άρθρο 102 Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής link icon2

Άρθρο 103 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού link icon2

Άρθρο 104 Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων link icon2

Άρθρο 105 Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων link icon2

Άρθρο 106 Υπαγωγή αυθαιρέτων για το οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ήκατεδάφισης link icon2

Άρθρο 107 Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών link icon2

Άρθρο 108 Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής link icon2

Άρθρο 109 Τιμή Ζώνης link icon2

Άρθρο 110 Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης αδείας link icon2

Άρθρο 111 Έντυπη διαδικασία link icon2

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28.7.2011

 

Άρθρο 112 Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών link icon2

Άρθρο 113 Αυθαίρετα κτίσματα σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνηταιδιοκτησίας της  Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε link icon2

Άρθρο 114 Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος link icon2

Άρθρο 115 Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) link icon2

Άρθρο 116 Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό link icon2

Άρθρο 117 Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο link icon2

Άρθρο 118 Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης link icon2

Άρθρο 119 Αυθαίρετες κατασκευές τουριστικών εγκαταστάσεων link icon2

 Άρθρο 120 Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων link icon2

 Άρθρο 121 Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων δημοσίων ιχθυοτροφείων link icon2

 Άρθρο 122 Αυθαίρετες κατασκευές σε παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακώνενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου link icon2

Άρθρο 123 Αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδώνεγκαταστάσεων link icon2

 Άρθρο 124  Εξουσιοδοτικές διατάξεις link icon2

 Άρθρο 125 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις τμήματος Δ΄link icon2

 link icon2Κατεβάστε εδώ τον νόμοlink icon2

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ