Στατική επάρκεια

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στατική επάρκεια των κατασκευών .  στατικη επάρκεια    Κάθε ιδιώτης – ιδιοκτήτης ατομικά οφείλει να γνωρίζει την στατική επάρκεια των κατασκευών που χρησιμοποιεί για να στεγάσει τις δραστηριότητες του, τόσο τις οικογενειακές όσο και τις επαγγελματικές.
    Η γνώση αυτή και ο βαθμός διακινδύνευσης είναι απαραίτητα στοιχεία για τον προγραμματισμό τόσο τον  οικογενειακό όσο και τον  επαγγελματικό.
   Η έλλειψη εμπειριών του τεχνικού κόσμου, η γενική αντίληψη περί φιλότιμου του μπετόν και η κατά μια έννοια εγωιστική αντίληψη των ιδιοκτητών για την ποιότητα της κατασκευής των κτιρίων τους που ούτως ή άλλως απέκτησαν με πολύ κόπο, αλλά και από τη μεριά του τεχνικού κόσμου η ευκολία με την οποία εκδίδει  βεβαίωση στατικής επάρκειας ,  έχουν οδηγήσει τα πράγματα σήμερα στο να χρησιμοποιούμε , ακόμα και στο να επενδύουμε σε ακίνητα που η εναπομένουσα φέρουσα ικανότητάς τους είναι μικρή. Δρομολογούμε έτσι επιλογές λανθασμένες και επικίνδυνες , σίγουρα για τα οικονομικά μας , αλλά και πολλές φορές και για την ίδια την σωματική ακεραιότητά μας.
   Δεν φοβόμαστε να ζούμε σε ένα παλιό κτίριο όταν γνωρίζουμε τις αδυναμίες του, πώς θα λειτουργήσει σε περίπτωση σεισμού και εντάσσουμε στον προγραμματισμό μας ελάχιστες επεμβάσεις που θα βελτιίωναν την συμπεριφορά του, μέχρι το βαθμό της μη κατάρρευσης και την αποφυγή ανεπανόρθωτων βλαβών.
  Το κράτος ως κύριος δημοσίων κτιρίων, τα οποία στεγάζουν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων των πολιτών του έχει ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου των κατασκευών , έχει πολύ δουλειά ακόμα .Δεν έχει όμως το δικαίωμα να επέμβει στην ιδιοκτησία του καθενός μας και να μας επιβάλλει , χωρίς μάλιστα να μπορεί να πληρώσει,  την στατική αναβάθμιση των κτιρίων. Οφείλει όμως, να προσανατολίσει τον πολίτη , να τον ευαισθητοποιήσει και να του δώσει τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία.
  1. "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  "
Το γραφείο μας προτείνει :

Κάθε οικοδομή πρέπει να αποκτήσει την «Ταυτότητά του» .
Την  Ηλετρονική Ταυτότητα που πρώρος προέβλεπε ο Νόμος 3843/2010 και τελικά φαίνεται ότι θα εφαρμοσθεί το 2021 (ενημερωθείτε εδώ)

Σε αυτό θα καταγράφεται όλη η ιστορία του κτιρίου : μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επεμβάσεις, και όλες οι χρήσεις οι οποίες φιλοξενήθηκαν.

Έτσι ,σε περίπτωση σεισμού ή άλλου βίαιου γεγονότος, θα μπορούν να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του.

Επίσης, η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών , θα διευκολύνει κάθε φορά που θα απαιτηθεί μια παρέμβαση στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου.

Το κόστος είναι ελάχιστο και κάτω από τη σημερινή αντίληψη των πραγμάτων. Η μη ύπαρξή του αγγίζει τα όρια της αμέλειας.

        Επικοινωνείστε μαζί μας αποστέλοντας  τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου σας, (είδος, όροφοι , περιοχή, χρήση, έτος κατασκευής) και θα σας στείλουμε προσφορά για την σύνταξή του φακέλου με τίτλο "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ"
  1. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ένα βήμα μετά τη «Ταυτότητα Κτιρίου» ή μαζί με αυτό
     Παράλληλα με την  πολιτεία που σύμφωνα με  τις οδηγίες που συντάχθηκαν από τον ΟΑΣΠ ενεργεί προσεισμικού ελέγχους στα δημόσια κτίρια , με σκοπό την αποτίμηση της τρωτότητας τους, προτείνεται και η εφαρμογή της μεθοδολογίας να εφαρμοσθεί σε όλες τις κατασκευές με οπτική παρατήρηση και εκτίμηση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και αποτελούν την «Ταυτότητα του Κτιρίου» ή το λεγόμενο «Πράσινο Κουτί». Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο μελετητής να εφαρμόσει και άλλες αναγνωρισμένες διεθνώς μεθόδους, για τον ίδιο σκοπό όπως της FEMA-G .
    Τελικός στόχος είναι με την βαθμονόμηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται τόσο για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου όσο και για τα μη δομικά στοιχεία του κτιρίου (κλίμακες, κουφώματα, δάπεδα, ψευδοροφές, εγκαταστάσεις παροχών, επιπλώσεις κλπ). Η Ο βαθμός που προκύπτει επιτρέπει με την χρήση ειδικών πινάκων τον προσδιορισμό της τρωτότητας του δομήματος.
    Στα πλαίσια της σύνταξης της Ταυτότητας του Κτιρίου είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο παραπάνω προσεισμικός έλεγχος που θα ολοκληρώσει και θα βαθμονομήσει το κτίριο πριν το «γεγονός» και σε πολλές περιπτώσεις θα επιτρέψει στους χρήστες να συνειδητοποιήσουν την προέλευση του κινδύνου και να άρουν εκ των προτέρων πολλές από τις αιτίες που κατά τη διάρκεια ενός σεισμού θα θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους.
    Το κόστος μιας παροχής υπηρεσίας αποσβένεται από την ίδια την παροχή.  Ρωτήστε μας , στείλτε μας  στοιχεία για το ακίνητό σας  και θα σας αποστείλουμε προσφορά.
  1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
    Πρόκειται για τον υπολογιστικό έλεγχο της επάρκειας ενός κτιρίου στον οποίο δεδομένα είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του , μαζί και οι τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Αυτός πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.
    Το γραφείο μας έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών από το σεισμό της Πάρνηθας και μετά και έχει αντιμετωπίσει από μικρά ιδιωτικά κτίρια μέχρι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς επίσης έχουμε συμμετάσχει κατασκευαστικά και σε μεγάλης έκτασης δημόσια έργα αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων του ΟΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια.
    
Το κόστος φυσικά είναι σε συνάρτηση με το μέγεθος του έργου , έχει όμως και πολλές παραμέτρους για τις οποίες προτείνεται να επικοινωνήσετε μαζί μας , και αφού μας δώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου σας, να σας ενημερώσουμε ειδικότερα για την δική σας περίπτωση.
  1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
      Η μελέτη αποκατάστασης ή ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής είναι μια υπολογιστική εργασία στην οποία ενσωματώνεται τόσο  επιστημονική διαίσθηση και εμπειρία του μελετητή , όσο και οι επιλογές του κυρίου του έργου που έχουν να κάνουν με τον βαθμό αντισεισμικής θωράκισης και τη μελλοντική χρήση του κτιρίου.
    Η επιλογές που θα γίνουν εδώ θα επηρεάσουν την μετέπειτα λειτουργία του κτιρίου και την εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα από την οποία θα γνωρίζουμε το προσδόκιμο χρόνο ζωής του κτιρίου. Η συγκεντρωμένη εμπειρία πλέον του τεχνικού κόσμου μαζί με τα διαθέσιμα τεχνικά και υπολογιστικά μέσα της εποχής μας μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλής διαβίωσης, Η πολύχρονη και πολύπλευρη η εμπειρία μας , σε όλα τα στάδια της μελέτης και της κατασκευής, καθώς και ο εξοπλισμός μας εγγυώνται την εξεύρεση της οικονομικότερης λύσης για κάθε πρόβλημα επαναφοράς σε προγενέστερη κατάσταση ή βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ