ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 2013

A41

 

 

 

Ο ΝΟΜΟΣ 4178/2013 ΕΛΗΞΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4495/2017

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ "ΚΑΤΕΒΕΙ" ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟ 
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4178/2013 - ΦΕΚ 174Α/8-8-2013
ΛΗΞΗ 8.11.2017
ΤΙΤΛΟΣ:
"Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο"
 

 link_icon2 Μεταβείτε στη σχετική με την τακτοποίηση αυθαιρέτων υπηρεσία μας με το νεο νομο 4495/2017 link_icon2

 
 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 8/11/17:
 

18/7/2013: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ - 24/7/2013: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
29/7/2013: ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - 08/01/2013: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
8/8 / 2013: Δημοσιεύθηκε ν.4178/13-ΦΕΚ 174Α/8-8-13 Κατεβάστε ΤΟ ΦΕΚ εδω [ pdf_im]
05/09/2013: ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π.2254 ΦΕΚ 2184Β/5-9-13 Κατεβάστε την Απόφαση εδώ[pdf_im]
3/10 /2013: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3. ΑΡ. ΠΡ:. 54373 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ εδώ [pdf_im ]
3/12 /2013: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. ΑΡ. ΠΡ:. 66931 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ εδώ [pdf_im ]
24/2 /2014: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   ΑΡ. ΠΡ:.οικ.  939 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ εδώ [pdf_im ]

 

Ο Νόμος αποτελείται από τρία Κεφάλαια και δύο Παραρτήματα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 1-30)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΑΡΘΡΑ 31-47)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 48-58)

ΑΡΘΡΟ 59:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 60: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (από τη δημοσίευση)

 

Ο νόμος κατ άρθρο [ link_icon2εδώ link_icon2]


link_icon2 Μεταβείτε στη σχετική με την τακτοποίηση αυθαιρέτων υπηρεσία μας link_icon2