Featured

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

A41

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- ΦΕΚ 167Α - 3/11/2017 ΝΟΜΟΣ 4495/17 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 
 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018),
                                                                       Ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)
                                                         ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α" 245/9.12.2020)
 
 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
 

 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του ν.4495/17
Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ο οποίος αναλαμβάνει την αναγνώριση και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.
1.  Αυτοψία.
2.  Προσωρινός υπολογισμός προστίμου και ύψους αμοιβής.
3.  Υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη προς το μηχανικό για την υποβολή της αίτησης (ηλεκτρονικά) και τη διεκπαιρέωση της τακτοποίησης.
Β. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
1.  ΑΙΤΗΣΗ από τον μηχανικό στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ (αρθρο 99 παρ. α )
2.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (αρθρο 99 παρ. β )
3.  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ε9 (αρθρο 99 παρ. γ )
4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (αρθρο 99 παρ. δ )
5.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (αρθρο 99 παρ. ε)
6.  ΣΧΕΔΙΑ (αρθρο 99 παρ. στ )
7.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (αρθρο 99 παρ. ζ )
8.  ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (αρθρο 99 παρ. η)
9.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην κατοικιών) (αρθρο 99 παρ. θ )
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (αρθρο 99 παρ. ι )
11. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 και ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (αρθρο 99 παρ. ια )
12.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου
 
 
Τ
Ο ΓΡΑΓΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
........  τόσο για κτίρια κατοικίας όσο και για κάθε  κτιρίο κοινωφελούς  χρήσης (κτίρια συνάθροισης κοινού, πε ρίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης).
Διαθέτουμε την ανάλογη εμπειρία, για την  αποτίμηση της  ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, την με λέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής),την σύνταξη πρότασης ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται, και τον α ντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου.
Ακόμα και στα κτίρια που ΔΕΝ έχουν αυτοτελείς αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές στη χρήση τους, είναι πιθανόν να υπάρχουν μικρές ή και μεγαλύτερες πολεοδομικές ή κτιριοδομικές παραβάσεις, οι οποίες πρέπει να αναγνωρισθούν, να αξιολογηθούν και ενδεχομένως να τακτοποιηθούν. Ο νόμος επιβάλει σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά κλπ) τον έλεγχο του κτιρίου από Μηχανικό ο οποίος Βεβαιώνει και ο Ιδιοκτήτης Δηλώνει Υπεύθυνα ότι ΔΕΝ υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές στις χρήσεις , και αν υπάρχουν, πρέπει έχουν τακτοποιηθεί και έχει περαιωθεί η διαδικασία (άρθρο 23 παρ. 4) . Η ύπαρξη αυθαιρέτων, αν δεν έχουν τακτοποιηθεί, θα αποτρέψει τον μηχανικό να εκδώσει ψευδή βεβαίωση πράγμα που συνεπάγεται ποινικές και αστικές ευθύνες και πάνω από όλα  την ακυρότητα της δικαιοπραξίας, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του ίδιου άρθρου.
 
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  (και με την πιο ευρεία έννοια των πολεοδομικών και κτιριοδομικών διατάξεων) . Σε αυτό συμφωνεί όλος ο τεχνικός κόσμος, και προβληματίζεται , όχι τόσο για το πώς και πότε και πόσο θα πληρώσουμε όλοι , αλλά για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνουν κατανοητά.
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε συνδυασμό με το ύψος του κτιρίου, η χρήση και η λειτουργικότητα του περιβάλλοντος χώρου, τα κλιμακοστάσια , οι απολήξεις αυτών , τα φρεάτια των ανελκυστήρων, τα οροφοδιαμερίσματα που κατασκευάσθηκαν και λειτουργούν ως μεζονέτες, οι ράμπες των αναπήρων, τα parking, οι όψεις των κτιρίων, οι μαρκίζες των κτιρίων που μεγάλωσαν για να προστατεύουν τα υποκείμενα μπαλκόνια, οι μάντρες και οι κατασκευές στα προκήπια (τοιχεία, κλίμακες, ράμπες), η προσβασιμότητα και οι κλήσεις της ράμπας του γκαράζ, οι μάντρες, οι μεσοτοιχίες και οι αρμοί διαστολής και σε πολλές άλλες θέσεις πρέπει να σταθεί ο μηχανικός και να κρίνει την νομιμότητα ως προς τους πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς κανόνες.  Σήμερα, με τον νόμο δίνει τη δυνατότητα , όλα αυτά να καταγραφούν και να τακτοποιηθούν , με μικρό κόστος.
Επίσης σύντομα η νομοθετημένη Ταυτότητα Κτιρίου από τον Ν.3843/10 θα αντικαταστήσει τη βεβαίωση του μηχανικού και τότε θα καταγραφούν όλα. Από σήμερα λοιπόν πρέπει να "ελεγχθούν" τα κτίρια και πιθανώς , με μικρό σχετικά κόστος, να τακτοποιηθούν οι ακόμα και να αποκατασταθούν, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
Η διαδικασία αρχίζει με την αναγνώριση των αυθαιρέτων τμημάτων, και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών της δικής σας οικοδομής .  Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, υπευθυνότητα, γνώση και εξατομίκευση. Σχεδόν καμιά περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη, αρχής γενόμενης από τη θέση του ακινήτου και τα υψόμετρα που εφαρμόστηκαν.  Ελάχιστες οικοδομικές άδειες του παρελθόντος περιλαμβάνουν πραγματική μελέτη περιβάλλοντος χώρου και ακόμα λιγότερες έχουν εφαρμοσθεί.
 

[ΓΕΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΕΔΩ]

[Η ιστορία των αυθαιρέτων στην Ελλάδα] ή [Ολες τις τελευταίες ειδήσεις]

[Φόρμα  για να υποβάλετε  την άποψή σας ή το ερώτημά σας]

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ