ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Έγκυρη η μεταβίσαση ημιυπαιθρίων χώρων ακινήτων που άλλαξαν χρήση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2009 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. (ΓΝΜΔ ΕΙΣΑΠ).

 
Αλλαγή χρήσης ημιυπαίθριων χώρων σε πολυκατοικία. Εγκυρη η μεταβίβαση ακινήτων που άλλαξαν τη χρήση των χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση κατά τη μεταβίβασή τους. Σε καμία περίπτωση αλλαγής χρήσεως και μάλίστα είτε η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από δομικές κατασκευές είτε όχι, δεν προβλέπεται από το νόμο ως κύρωση η απαγόρευση της μεταβιβάσεως του ακινήτου και μάλιστα με την συνέπεια της ακυρότητας. Κατ` ακολουθίαν, επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου που άλλαξαν χρήση των κτιριακών χώρων τους και τηρούν τη νέα χρήση κατά τη μεταβίβαση τους.