ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ν.4014/11

Ν. 4014/2011  -  ΦΕΚ 209/21-9-2011

ΤΙΤΛΟΣ

"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου"


[pdf_im]ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4014/2011 (κεφάλαιο)  Β [pdf_im]

link_icon2ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 5/12/2012 ΣΤΟ ΦΕΚ Α 237 link_icon2


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ

(ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 49 και 51 ΤΟΥ Ν.4030/11 ΚΑΙ ΤΟΝ 4042/12)

και το άρθρο 39 του ν.4067/12 

και με το άρθρο 14 του Δ Κεφαλαίου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 237/5-12-2012)


 

link_icon2ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 5/12/2012 ΣΤΟ ΦΕΚ Α 237 link_icon2

link_icon2ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2012 Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ : ΑΠ6638   7/2/2012 ΘΕΜΑ : Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α’) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α’).Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών καιλοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α’) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α’).link_icon2

link_icon2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2012 ΥΠΕΚΑ ΘΕΜΑ : « ∆ιευκρινίσεις και πεδίο εφαρµογής άρθρου 70 του ν. 4042/2011»  (Αριθ. Πρωτ.: 21939 4-5-2012) link_icon2

link_icon2ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2012 Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ : ΑΠ26530  28/5 /2012  ΘΕΜΑ : ∆ιορθώσεις –  τροποποιήσεις –  προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ.πρωτ. 6638/7-2-2012).link_icon2

πρωτ. 6638/7-2-201. πρωτ. 6638/7-2-2012)

link_icon2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2012  Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ Θέμα : Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές  link_icon2


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ :

α΄ μέρος  29-  9-2011 link_icon2
β΄  μέρος 20-10-2011 link_icon2
γ'   μέρος 29-10-2011 link_icon2
δ΄  μέρος 04-11-2011 link_icon2
ε'   μέρος 09-11-2011 link_icon2
στ' μέρος 15-11-2011 link_icon2
ζ'  μέρις  18-11-2011  link_icon2
η'  μέρος 23-11-2011  link_icon2
θ'  μέρος 04-12-2011  link_icon2

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ [link_icon2]

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ link_icon2