ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

20170707 141356 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤH ΚΗΦΙΣΙΑ 6 ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ 18 ΝΗΠΙΩΝ - με διακρητικό τίτλο "ΦΙΛΕΑΣ ΦΟΓΚ"

Το γραφείο μας ανέλαβε την έκδοση της άδειας λειτουργίας και της άδεια αλλαγής χρήσης από κατοικία σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα φιλοξενήσει 6 βρέφη και 18 νήπια. 

Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τραβά τα μάτια των περαστικών της οδού Πεσμαζόγλου.

Σε οικόπεδο , εντός σχεδίου, επί της οδού Πεσμαζόγλου 6 επιφάνειας 1130,00μ2, υφίσταται νομίμως δυο ισόγεια κτίσματα επιφάνειας 176,22 μ2 (ΚΤ1)και 22,00μ2 (ΚΤ2), σύμφωνα με την από 27-2-2013 «Βεβαίωση παλαιότητας» , με αρ.πρωτ. 7566, του Τμήματος Κατασκευών & Συντήρησης Δημοτικών Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς .

Το σύνολο του Συγκροτήματος θα λειτουργήσει ως Βρεφονηπιακός Σταθμός και θα περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους και λειτουργίες :

-    Σε οικόπεδο , εντός σχεδίου, επί της οδού Πεσμαζόγλου 6 επιφάνειας 1130,00μ2, υφίσταται νομίμως δυο ισόγεια κτίσματα επιφάνειας 176,22 μ2 (ΚΤ1)και 22,00μ2 (ΚΤ2)

 

 

 Το σύνολο του Συγκροτήματος θα λειτουργήσει ως Βρεφονηπιακός Σταθμός και θα περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους και λειτουργίες :

 

-          Είσοδος – αναμονή στο ΚΤ1 επιφάνειας 12,00μ2
 
-          Γραφείο Διεύθυνσης στο ΚΤ2 επιφάνειας 12,00μ2
 
-          Αίθουσα απασχόλησης νηπίων στο ΚΤ1 επιφάνειας 35,00μ2
 
-          WCνηπίων στο ΚΤ1 επιφάνειας 9,30μ2
 
-          Αίθουσα ύπνου νηπίων στο ΚΤ1 επιφάνειας 14,30μ2
 
-          Αίθουσα απασχόλησης  βρεφών στο ΚΤ1 επιφάνειας 16,05μ2
 
-          Αίθουσα Ύπνου βρεφών στο ΚΤ1 επιφάνειας 16,50μ2
 
-          Χώρος αλλαγών/ λουτρού βρεφών και χώρος παρασκευής γάλακτος στο ΚΤ1 
-          
-          WCπροσωπικού-κοινού στο ΚΤ1 και στο ΚΤ2
 
-         Κουζίνα στο ΚΤ1 επιφάνειας 11,05μ2 από τα οποία τα 3,00μ2 «δεσμεύονται» για αποθήκη τροφίμων και τα 8,05μ2 για παρασκευή φαγητού.
 
-          Γενική αποθήκη, πλυντήριο και ακάθαρτα  στο υπόγειο του ΚΤ1 

 

20170707 141905 Η προσπέλαση στο ακίνητο μέσω της οδού Πεσμαζόγλου γίνεται από κύρια είσοδο πλάτους 1,45μ με διαμόρφωση για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και από παρακείμενη είσοδο στάθμευσης αυτοκινήτων για την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση του σχολικού λεωφορείου.

 

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ