Πολιτικός Μηχανικός ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ειδικότητα : διπλ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Δ.Π.Θ.  - μέλος ΤΕΕ (Α.Μ.56972) από το 1990

                                  - Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτηρίων Γ Τάξης με αριθμό Μητρώου  : 2744 

                                   - Επιθεωρητής Δόμησης 

Αρ. ΜΕΕΠ :   24840  Αρ. MEK :  27498

 Είδος & Τάξη Πτυχίου ΜΕΕΠ :

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1
ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1
ΒΙΟΜ/ΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
Α1

 Είδος & Τάξη Πτυχίου ΜΕK :

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Δ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Γ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α
ΒΙΟΜ/ΚΑ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
Β