ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  • ΣΑΡΡΗΣ-ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου                 Α.Μ.ΤΕΕ   37648

  • ΜΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Α.Μ.ΤΕΕ 100622

  • ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΗΣ                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου                  Α.Μ.ΤΕΕ   77035

  • ΜΠΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  UNIVERSITY OF PORTSMOUTH                 Α.Μ.ΤΕΕ   87622

  • ALESSANDRO MURRU                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI   Α.Μ.ΤΕΕ 105872

Εκτύπωση