ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

  civil2 Η διαχείριση έργου προσπαθεί να δώσει απτές απαντήσεις και λύσεις, σε όλα τα θέματα που αφορούν ένα έργο από την αρχή της σύλληψής του ως ιδέα ή ανάγκη, έως την στιγμή της αντικατάστασης, της εγκατάλειψης ή της καταστροφής του. Περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τεχνικών δελτίων , την ένταξη του έργου σε προγράμματα χρηματοδότησης, την διατύπωση και αξιολόγηση των μεθόδων υλοποίησης, την εκτίμηση του κόστους και του χρόνου, το πρόγραμμα ποιότητας, το πρόγραμμα ασφάλειας και υγιεινής , τη διαχείριση των κινδύνων, τη διαχείριση των μελετητικών ομάδων και των ομάδων κατασκευής του έργου. Η διαχείριση ενός έργου μετά την αποπεράτωσή του και μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος ζωής του είναι και αυτή μια διαχείριση στην οποία ο μηχανικός παρεμβαίνει και συμμετέχει .

  Σχεδιάζουμε μαζί το έργο , και βάζουμε κοινά αποδεκτούς κανόνες διαχείρισης. 

  Έτσι το έργο αναδεικνύεται σε υπηρέτης του κυρίου του και δεν κινδυνεύει ο τελευταίος να γίνει η υπηρέτης του πρώτου. 

  Αναθέστε τα έργα σας σε υπεύθυνους μηχανικούς τη διαχείρηση του έργου, τη σχεδίαση και την εκτέλεση. Η εμπειρία μας αποκτήθηκε με τα χρόνια σε μικρά και μεγάλα έργα που το καθένα μας έδωσε κάτι που θα το χρησιμοποιήσουμε για τα επόμενα . Διαβάστε στις σελίδες μας για τα έργα που διαχειριστήκαμε με επιτυχία και συμβουλευτείτε μας.