ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

dioikisi_ergou Η διοίκηση έργου προϋποθέτει τον αυστηρό καθορισμό του τίτλου του έργου.

    Αμέσως μετά ένας προσχεδιασμένος μηχανισμός αναπτύσσεται με σκοπό και μόνο διοίκηση του έργου και μέχρι να το φέρει σε πέρας. 

    Η έννοια της διοίκησης περιλαμβάνει δυο βασικές κατευθύνσεις :

 - Την διοικητική διαχείριση του έργου, σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.

         - Την οικονομική διαχείριση του έργου, δηλαδή την ροή των οικονομικών παροχών από τους χρηματοδότες προς τους εκτελεστές του έργου. 

    Οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις των εμπλεκομένων είναι το εκάστοτε νομικό καθεστώς , καθώς και όλες οι διμερείς συμφωνίες που υπογράφονται που περιλαμβάνουν το σκοπό , τον τρόπο, τον χρόνο και το οικονομικό αντάλλαγμα. 

    Βαθιά γνώση των σχέσεων αυτών μπορεί να αποτυπωθεί σε  μορφή συμφωνητικών, που να διασφαλίζουν τα συμφέροντα και των δυο πλευρών αλλά κυρίως το συμφέρον του έργου.