ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

009_egkrisiadeiadomisis_esof-page-222

"ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ"

ΑΡΘΡΑ 33 ΕΩΣ 51 ΤΟΥ Ν.4495/17  (ΤΜΗΜΑ Β' ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦ.1ο)

(όπως τροποποιηθηκε και ισχύει με το άρθρο 51 του ν.4759/2020)

 

 

Για εσάς που προγραμματίζεται το έργο σας, εμείς θα σας δώσουμε ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει :