ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

0002Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη ή την τμηματική κατασκευή του έργου σας, με συνεργεία, άρτια οργανωμένα κάθε ειδικότητας. Το κόστος υπολογίζεται με αναλυτικό τρόπο (υλικά , εργασία, συνθήκες ), συμφωνείται το εργολαβικό αντάλλαγμα στο οποίο περιλαμβάνεται και η εργασία της κοστολόγησης και της επίβλεψης.  Ετσι πετυχαίνουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση αφού εξ αρχής γνωρίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί στον επίσης συμφωνημένο χρόνο.

 
 

Η σύνταξη των συμφωνητικών γίνεται με γνώμονα την εξασφάλιση του πελάτη έναντι όλων των κινδύνων, με τρόπο που να είναι σαφές το σημείο που σταματά η ευθύνη του υπεργολάβου και αρχίζει η δική του .

Ειδικότερα στην περίπτωση ανακαίνισης κατοικίας ή καταστήματος, μετά από επίσκεψη στον χώρο, θα συντάξουμε  ολοκληρωμένη προσφορά πάνω στην αρχιτεκτονική λύση στην οποία έχετε καταλήξει, και αν αυτή δεν υπάρχει , επίσης χωρίς χρέωση, θα σας δώσουμε τις δικές μας προτάσεις , τις οποίες και θα κοστολογήσουμε.

Σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση του τελικού κόστους ανακαίνισης έχουν τα υφιστάμενα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.α. ) όσο αφορά την όδευσή τους και την κατάσταση των υλικών τους. Πριν τη διαμόρφωση της τελικής προσφοράς μας , θα αποτυπώσουμε τα υφιστάμενα δίκτυα , ώστε  το  κόστος αντικατάστασης ή τροποποίησης των εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση και ηλεκτρικά) να είναι απολύτως προβλέψιμο και ρεαλιστικό.

Μαζί , επίσης θα εξετάσουμε και την περίπτωση να εντάξουμε μέρος της ανακαίνισης στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον", για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε στις σελίδες του ιστότοπού μας, εφόσον αυτό ενεργοποιηθεί εκ νέου. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ  για τη σύνταξη προσφοράς για όλες τις οικοδομικές εργασίες που αφορούν το σύνολο ή τμήμα του έργου σας .