ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

 

Στις 3/11/2017 δημοσιεύθηκε ο Ν.4495/17 για τον "έλεγχο και την προστασια του δομημένου περιβάλλοντος" και ο οποίος στο Τμήμα Δ΄ βάζει ξανά τους κανόνες για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων προ τις 27-7-2011.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων - ρύθμιση - νομιμοποίηση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4495/17

 

1. Ο Πολίτης απευθύνεται σε  Μηχανικό ΓΙΑ ΤΟΝ έλεγχο Της κατασκευής ΤΟΥ, με αυτοψία.

2. Ο μηχανικός υπολογίζει ΤΟ προσωρινό πρόστιμο ΚΑΙ ΤΑ συγκεντρώνει απαιτούμενα Στοιχεία Της αίτησης.

3. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 99 ν.4495/17 pdf_im)

4. Το σύστημα εκδίδει έναν « μοναδικό αριθμό »για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του« τέλους υπαγωγής »στη ρύθμιση ( Παράβολο ), και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

5. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.

6. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

7. Συγκεντρώνονται τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα συντάσσονται τα σχέδια και βάσει αυτών ΓΙΝΕΤΑΙ Ο υπολογισμός του  «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

8. Ο μηχανικός υποβάλλει στο Σύστημα  το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων , βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του τελικού προστίμου .

9. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ