ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους μηχανικούς και σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό  Γεωδαιτικών Σταθμών και Γεωδαιτικών Δεκτών GPS υψηλής ακρίβειας για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

- Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

i) Για ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, ή έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.

iii)  Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.

iv)   Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή με αντικειμενική αξία αυτών εωςα 15.000 ευρώ (εκτός αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ).

   
-Για την Έκδοση Εγκρισης Δόμησης και την Αδεια Δόμησης, σύμφωνα με τον ν.4030/11, απαιτείται σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος εξαρτημένο στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
- Αποτύπωση, οριοθέτηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
         Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στον κύριο του ακινήτου, που επιθυμεί την φυσική εφαρμογή των ορίων που περιγράφονται στους τίτλους και στα τοπογραφικά διαγράμματα.
- Εμβαδομετρήσεις - Ογκομετρήσεις . Αποτύπωση τεχνικών κατασκευών και απόδοση επιφάνειας κάλυψης ανά στάθμη ή και όγκο. 
- Κατατμήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες) . Για τη διαδικασία κατάτμησης απαιτείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ 87, στο οποίο απωτυπώνεται και η βέλτιστη πρόταση κατάτμησης σύμφωνα με τις ιχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 
- Χαράξεις Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών . Η εφαρμογή των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών απαιτείται σε κάθε τεχνικό έργο που κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλεως και αυτές απωτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
- Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο) . Αυτονότητη είναι η καταρχήν σύνταξη τοπογραφικού διάγραμματος σε (ΕΓΣΑ 87), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δασαρχείου. 
- Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας.
- Κτηματολόγιο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την ένταξη της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, διορθωτικές πράξεις, ενστάσεις.
- Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτείται για τη διόρθωση λαθών και παραλήψεων σε Πράξεις Εφαρμογής, κατά την ένταξη περιοχών σε Σχέδιο Πόλεως
Όλα τα Τοπογραφικά διαγράμματα, εντός και εκτός σχεδίου, συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές  και περιλαμβάνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτητά
Αποτύπωση ορίων ιδιοκτησίας
Αποτύπωση χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων
Αποτύπωση λεπτομερειών (τοιχεία, στηθαία κλπ)
Αποτύπωση ορίων ομόρων ιδιοκτησιών
Αποτύπωση υφιστάμενης Ρυμοτομικής και Οικοδομικής γραμμής
Μελέτη Πολεοδομικών δεδομένων και εφαρμογή τους επί σχεδίου
Εξάρτηση στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87