ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

LOGO_Master7

logo_T2007 

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί από το 1990 και μέχρι σήμερα τα προιόντα της  LH Λογισμική . Ο κύριος όγκος της εργασίας περνάει μέσα από το Master  (Tεκτων και Fespa).logo_Fespa7
Τα πακέτα αυτά είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για επιμέρους περιπτώσεις μελέτης οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών, φέρουσας τοιχοποιίας ,κάτω από προσομοίωση πραγματι- κών συνθηκών φορτήσεων (στατικών και δυναμικών)  .  Τελευταία ενσω- ματώθηκαν στην έκδοση FESPA 10 η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων  EC2 και EC8 και η μη γραμμική ανάλυση (static pushover)
logoFespa10_EC
 

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση γίνεται παράλληλα με τις επιλογές των διατομών του φέροντα οργανισμού κάτω από το ίδιο περιβάλλον. Αποδείχθηκε το καλύτερο "όπλο" μας στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων σχεδίασης που εμφανίζονται συνήθως την ώρα της κατασκευής.

logo_Runet01
Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει τη συνεργασία και με τη RUNET χρησιμοποιώντας τα προγράμματά της για τον σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών με τον Ευρωκώδικα 5   EC5 
logo_polis1
Στις διαδικασίες έκδοσης της άδειας, στον υπολογισμό των αμοιβών, τη σύνταξη των τευχών, και σε μια σειρά άλλων απαραίτητων μελετών κάνουμε χρήση, επίσης από το 1990 των προγραμμάτων της CIVILTECH .
Επίσης για μια σειρά πολλών ετών είμαστε συνδρομητές της ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την πληρέστερη ενημέρωση πάνω στην τεχνική νομοθεσία . Σήμερα η ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δεν έχει τη παλιά γνώριμη μορφή των κόκκινων κλασέρ , αλλά είναι ηλεκτρονική .

logo_4m   Οι μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων γίνονται από τη σειρά των αξιόπιστων προγραμμάτων της 4Μ. Πρόσφατα αποκτήσαμε και την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ για να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε τις νέες κατοικίες και όχι μόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσφατης νομοθεσίας , και συγχρόνως να παρέχουμε τις υπηρεσίες της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.

 


   Πρόσφατα και με δεδομένη την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας "μπήκαμε" και στην οικογένεια της AUTODESK αποκτόντας το πρώτο πρόγραμμα σχεδίασης AutocaD LT

  

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ

Βασική μονάδα 'server' , που υποστηρίζεται με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά.
Εκτυπωτές : Laser εκτυπωτής Α4  Injet A3 Injet A4
Scanner A4
Plotter A0 Injet παλαιας γενιάς  Plotter A0 Injet τελευταίας σχεδίασης 2009
Ασύρματο δίκτυο για την σύνδεση όλων των μονάδων που λειτουργούν ταυτόχρονα
Laptops 15" , 15" και 17"

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ