ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

                                                                    μεταβείτε στις Υπηρεσίες του Γραφείου μας ΕΔΩ
τελευταία ενημέρωση της σελίδας : 12-11-2011
οικοδομικη αδεια :
 Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι η διαδικασία που έχει θεσπίσει η πολιτεία  τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των τεχνικών κανόνων με στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Οι κανόνες αυτοί δεν συντάχθηκαν με γνώμονα των περιορισμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτησιών , αλλά με γνώμονα το αλληλοσεβασμό της κάθε ιδιοκτησίας προς την γειτονική και προς το περιβάλλον. Χρέος όλων μας είναι να εφαρμόζουμε όλους τους κανόνες αυτούς ,όπως επίσης να τους κρίνουμε και να τους προσαρμόζουμε στις ανάγκες της κάθε περιόδου που διανύουμε.
 
Η Έκδοση των Οικοδομικών Αδειών από τη Σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους έως τη Δημοσίευση του Ν.Δ./17.7.1923
 
Ο Καποδίστριας στο πλαίσιο της γενικότε­ρης του πολιτικής άσκησε και πολεοδομική πολιτική με σκο­πό την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση της χώρας. Μέσω του Ψηφίσματος Ι΄/13.4.1828 τίθενται οι βάσεις της οργάνωσης του νέου κράτους , διαιρώντας διοικητικά την Επικράτεια σε 7 τμήματα , ακολουθώντας το σχήμα : Τμήμα – Επαρχία – Πόλη – Κώμη – Χωρίον. Λίγο αργότερα εκδίδο­νται δύο διατάγματα την ίδια μέρα (28.7.1829) όπου θέτουν το πλαίσιο των διοικητικών ρυθμίσεων για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας . Πρώτα στο Ψήφισμα με αριθμό 13558 και τίτλο «Προσωρινή οδηγία του Κυβερνήτου περί της υπηρεσίας των οχυρωματοποιών και αρχιτεκτονικών» καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης των σχεδίων και εκτέλεσης των έργων, τήρησης βιβλίων δαπανών κλπ. Έπειτα με το δι­άταγμα 13559 με τον τίτλο «Οργανισμός του Σώματος των επί της οχυρωματοποιΐας και αρχιτεκτονικών αξιωματικών» ο Καποδίστριας θα ιδρύσει την πρώτη τεχνική υπηρεσία με καθαρά στρατιωτική οργάνωση .    ... διαβάστε όλο το άρθρο

Εκτύπωση