ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ

 

021020122908

Εργο : Αποκατάσταση διατομών οπλισμένου σκυροδέματος υποστυλωμάτων ,χωρίς μεταβολή της γεωμετρίας των στοιχείων του φορέα, αλλά με βελτίωση της διατμητικής αντοχής με περίσφυξη , κάνοντας χρήση ανθρακονυμάτων. Η πλημμελής συντήρηση, το αλκαλικό περιβάλλον, αλλά και η "άτεχνη"  επέμβαση μη ειδικών, επέτειναν το πρόβλημα. Το τετραόροφο κτήριο, χωρίς υπόγειο, έχει σχεδιασθεί σε πυκνό κάνναβο υποστυλωμάτων, η στατική μελέτη (έχει διασωθεί - σπάνιο!) έχει εφαρμοσθεί και έχουν τηρηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι κανονισμοί της περιόδου κατασκευής του κτηρίου (δεκατετία 1970) . Οπότε επιλέχθηκε πιο συντηρητική λύση αποκατάστασης του σκυροδέματος. Απατήθηκε η απομάκρυνση ορισμένων κάθετων στυλών αποχέτευσης και απορροής ομβρίων , οι οποίες εμπόδιζαν την περίσφυξη των υποστυλωμάτων. Μετά την αποπεράτωση του έργου και την αποκατάσταση της λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έγιναν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες του κτηρίου , κυρίως για την δημιουργία περιμετρικής ζώνης, επί εδάφους, ώστε να απομακρυνθούν, το δυνατό,  τα όμβρια από τα υποστυλώματα. 


Print